Hjelp til deg som vil starte bedrift - Ipark - Innovasjon i Stavanger

Siden oppstart i 2007 har Skape hatt over 2500 deltagere på kurs i fylket. - Vår jobb er å utdanne gründere om hva som er viktig i en etableringsfase, sier Einar Talgø.

– Det er ikke tvil om at det er en utrolig krevende prosess å etablere en bedrift. Av hver fjerde bedrift som blir etablert, er det tre som av ulike grunner blir avviklet. Vår jobb er å utdanne gründere om hva som er viktig i en etableringsfase, bistå med å utforme en god forretningsplan og skape best mulig grunnlag for suksess, sier Einar Talgø, daglig leder i Skape.

Se www.skape.no for fullstendig kursoversikt og annen viktig informasjon.

Gründere som deltar på Skapes Etablererkurs har bedre grunnlag for suksess, fastslår Einar Talgø.

Gründere som deltar på Skapes Etablererkurs har bedre grunnlag for suksess, fastslår Einar Talgø.

Allsidig opplæringstilbud for etablerere

Skape ble opprettet i 2007 med hovedmål å gi et helhetlig veiledningstilbud til etablerere i Rogaland. Dette er et partnerskap mellom statlige myndigheter i Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Rogaland og kommunene i fylket, samt Rogaland Fylkeskommune, som også er administrativt ansvarlig for Skape.

– Vi skal gi ny innsikt og gode tips, og ha et allsidig og variert opplæringstilbud for etablerere. Siden oppstart i 2007 har Skape hatt over 2500 deltagere på kurs i fylket, vi gjennomfører individuell rådgivning med 100 til 200 personer hvert år og mer enn 1500 har sett på vårt introduksjonskurs online på skape.no. Flere av våre tilbud er gratis, men de fleste har en liten egenandel. Uansett er det ikke tvil om at gevinsten langt overgår investeringen. Vi gjør ikke dette for å tjene penger, men for å hjelpe gründere, fastslår Talgø.

Se mer informasjon om kurs i menyen til høyre, eller gå til kursoversikt på nettsiden

Einar Talgø inviterer alle rogalendinger med gode ideer til Skapes kurs.

Einar Talgø inviterer alle rogalendinger med gode ideer til Skapes kurs.

Fra god idé til forretning

– Jeg tror det er mange rogalendinger som sitter med gode bedriftsideer, men som er redde for å ta dette videre fordi det er for vanskelig å vite hvordan de skal realisere det til en forretning. Da er det viktig at de vet at vi kan bistå med basishjelp, sier Skape-lederen.

Brukerundersøkelser viser at de aller fleste potensielle etablerere som bruker Skape sitt tilbud ser nytteverdien etter gjennomført kurs eller rådgivning.

– Vi har bistått alt fra enkle, små bedrifter som en gründer ønsker å ha som en hobby ved siden av fulltidsjobb, til det som har vokst seg til store, viktige rogalandsbedrifter. Det er bare å ta kontakt, så kommer du i hvert fall et skritt nærmere å gjøre en tanke til en virkelighet, inviterer Einar Talgø.

Vil du ha hjelp til å starte din bedrift? Finn kontaktinformasjon til Skape her.