Tar vare på maten for deg - Ipark - Innovasjon i Stavanger

Laboratoriet til Nofima er åsted for mye viktig forskning på det du spiser. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Nofima)

Forskningssjef Morten Sivertsvik forteller at Nofima leverer forskning innen en rekke ulike tema.

Forskningssjef Morten Sivertsvik forteller at Nofima leverer forskning innen en rekke ulike tema.

Nofima er et av Europas største næringsrettede institutt for forskning og utvikling rettet mot akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden. Instituttet har sitt hovedkontor i Tromsø, mens forskningsvirksomheten foregår på fem ulike steder: Ås, Bergen, Tromsø, Sunndalsøra og Stavanger.

– Nofima har en årlig omsetning på rundt 510 millioner kroner, og leverer forskning til alt fra store næringsmiddelaktører som Tine og Orkla via fôrselskaper som Skretting og oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet til å rådgi leverandørindustrien om maskiner og emballasje. Våre rundt 380 ansatte forsker innen en rekke ulike tema, og det gjør at vi kan levere et vidt spekter løsninger, forteller forskningssjef Morten Sivertsvik.

Les mer om Nofima

Tone Mari Rode demonstrerer høytrykksteknologi. (Foto: Kjell J. Merok, Nofima)

Tone Mari Rode demonstrerer høytrykksteknologi. (Foto: Kjell J. Merok, Nofima)

Kombinerer kvalitet og holdbarhet

Dagbjørn Skipnes forsker på mikrobølger. (Foto: Frank Gregersen, Nofima)

Dagbjørn Skipnes forsker på mikrobølger. (Foto: Frank Gregersen, Nofima)

– Her i Stavanger, i Måltidets Hus i Ipark, er det avdelingen for prosessteknologi som holder til. Avdelingen har en fortid som bransjeinstitutt for industri som produserer sjømat og fiskeprodukter med forlenget holdbarhet, og det gjenspeiles i dagens forskning, forteller Sivertsvik.

Målet til avdelingen i Stavanger er å bidra til å utvikle skånsomme prosesser som sørger for optimal kvalitet og sikkerhet, samt forlenget holdbarhet av mat. Avdelingen arbeider altså med å bevare og forlenge råvarekvalitet gjennom bruk av prosessteknologi.

– Vi skal bidra til at både industrielt forskningsbasert kunnskap og kokkefaglig erfaringsbasert kunnskap inkluderes når nye produkter og prosesser utvikles. Forskningen vår dekker alt fra klassisk varmebehandling og konservering, som sterilisering og pasteurisering, til nyere skånsomme prosesser som sous-vide-teknologi, varmebehandling under agitasjon, emballeringsteknologi, mikrobølger og høytrykksprosessering, forklarer Sivertsvik.

Les mer om Nofimas avdeling for prosessteknologi

Dagbjørn Skipnes med Shaka-autoklav, en  ny patentert metode for raskere oppvarming og nedkjøling  ved bruk av risting. Klikk på bildet for å lese mer. (Foto: Kjell J. Merok, Nofima)

Dagbjørn Skipnes med Shaka-autoklav, en ny patentert metode for raskere oppvarming og nedkjøling ved bruk av risting. Klikk på bildet for å lese mer. (Foto: Kjell J. Merok, Nofima)

Ferdigmatsuksess med Fjordland

Nofima har i lang tid forsket på hvordan Fjordland-retter kan bli så velsmakende som mulig. (Foto: Fjordland)

Nofima har i lang tid forsket på hvordan Fjordland-retter kan bli så velsmakende som mulig. (Foto: Fjordland)

Sivertsvik nevner Fjordland som et skoleeksempel på at forskningen i Stavanger har gitt reelle resultater. Fjordkjøkken, som blant annet leverer ferdigrettene vi alle kjenner, er nemlig et resultat av forskning på sous-vide-teknologi, hvor man koker mat i vakuum, utført ved Nofima.

– Vi ville industrialisere sous-vide-prosessen og ta den fra kasserolle til storproduksjon. Etter to års forskning ble Varhaug Meieri bygget om til produksjonsselskapet Fjordkjøkken som skulle produsere Fjordland-ferdigrettene. Sytten år etter etablering finnes det nå et 40-talls middagsretter i markedet, og Nofimas avdeling for prosessteknologi har vært involvert i utviklingen av mange av disse, sier en stolt forskningssjef.

Les mer om utviklingen av ferdigretter

Europas matforskningssentral

Måltidets Hus i Ipark er hjem for et sterkt fagmiljø for mat.

Måltidets Hus i Ipark er hjem for et sterkt fagmiljø for mat.

Nofima holdt lenge til på det gamle Hermetikklaboratoriet på Eiganes, men da dette ikke var særlig egnet for moderne forskning, var det nødvendig å finne nye lokaler. Løsningen fant de i Ipark.

– Vi ønsket å bygge noe på egne premisser, og slik kom ideen om Måltidets Hus til live. Her er det samlet at sterkt fagmiljø for mat i næringsklyngen NCE Culinology.  Ved å samle aktørene i en faglig klynge og på en felles arena har dette blitt et sted hvor nettverk skapes, ideer og produkter utvikles og resultatene kommersialiseres. Fremtiden for matforskning er lys i Måltidets Hus, fastslår Sivertsvik.

Les mer om Måltidets Hus

Dagens ungdom kan være sikre på at Nofima skal forsette å sørge for at Norge har trygg og god mat.

Dagens ungdom kan være sikre på at Nofima skal forsette å sørge for at Norge har trygg og god mat.