Utvikler bedrifters innerste ressurser - Ipark - Innovasjon i Stavanger

- Fremtidens lederskap blir mer og mer spirituelt preget, mener Oddvar Bakken. Inner tilbyr kurs og sertifiserte utdanninger som skal utløse mer og mer av bedriftenes menneskelige potensialer.

– Lederes innsikt i eget lederskap avgjør hvilke resultater de oppnår for seg selv, sine ansatte, sitt team/avdeling og organisasjonen. Vårt formål er å utvide tilgangen til de tre store ressurssentre - sinnet, hjertet, kroppen - slik at ledere får tilgang til sine innerste verdier og kan anvende kjernekvaliteter og ferdigheter til beste for seg selv, sitt lederskap, sine ansatte og sin organisasjon. Målet er å opparbeide en organisasjon hvor alle vet hvor retningen er, hvorfor gjensidige relasjoner og samarbeid er viktig for å få til effektiv samhandling, forklarer Oddvar Bakken, som er daglig leder i Inner.

Les mer om Inner

Alt fra småbedrifter med tre medarbeidere og noen millioner i omsetning til milliardbedrifter med flere hundre ansatte benytter seg av Inner sine tjenester.

Alt fra småbedrifter med tre medarbeidere og noen millioner i omsetning til milliardbedrifter med flere hundre ansatte benytter seg av Inner sine tjenester.

Til nytte for alle typer bedrifter

Inner ble opprettet i 2007, og hadde i begynnelsen både private og næringsliv på kundelisten. Etter hvert er det blitt mer og mer næringsliv fordi det er innenfor ledelse- og organisasjonsutvikling Inner har sine essensielle styrker og kompetanser som er utviklet gjennom lengre utdanninger og mange års erfaringer.    

– Det finnes mange aktører som bistår med å løse ytre utfordringer for bedriften, men langt færre bistår med langsiktig å utvide og endre de indre menneskelige ressurser som tanke-, følge-, og handlemønstre slik at ansattes dype kjernekvaliteter mer og mer kommer til sin rett. En indre orden i organisasjonen lager på en naturlig måte et godt ytre omdømme. Vi har en stor spennvidde blant kundene, hvor alt fra småbedrifter med tre ansatte og noen million i omsetning til milliardbedrifter med flere hundre medarbeidere benytter seg av våre tjenester, forteller Bakken.

Les mer om tjenestene Inner tilbyr

- Helhet, bærekraft og spiritualitet er fremtidens lederskap

Bakken mener at fremtidens organisasjoner i enda større grad vil være preget av ennå dypere kunnskaper om mennesker, menneskers kjernemotivasjon og dype verdier, der den enkelte leder og ansatte får utvikle og utfolde sine kvaliteter i samarbeid med andre og til felles beste.

– Å utvikle tilgangen til indre personlige kvaliteter gjør at bevisstheten rundt eget lederskap øker drastisk og at evnen til å inspirere andre, inviterer til gjensidige samarbeide og gjennomføre fremtidige endringsprosesser blir en naturlig del av lederhverdagen. Fremtidens lederskap blir mer og mer spirituelt preget gjennom et tredimensjonalt fokus som handler om organisasjonens funksjonalitet i dag, dens tilpasning til fremtiden og dens langsiktig bærekraft.  I dette lederskapet er ærlighet, oppmerksomhet, tilstedeværelse og ansvarlighet nøkkelegenskaper.  Et spirituelt lederskap er på ingen måte fremmed, det er naturlig og helhetlig og basert på mot og våre innerste ønsker, fastslår Bakken.

Meld deg på nyhetsbrev for mer info fra Inner

– Mange positive effekter

Inner kan bistå med en rekke kurs og sertifiserte utdanninger, og drar også ut i bedrifter for å foreta en mer inngående behovsanalyse, basert på forskningsutviklede modeller.

– Det er viktig å identifisere utfordringene som finnes, både for organisasjonen som helhet og for individuelle medarbeidere. Vi bygger så systemer og praktiske opplegg som skal skape en positiv utvikling der det trengs. Erfaring viser at bedrifter som har fulgt programmet har fått tydeligere ledelse, bedre samarbeid, mindre sykefravær og identifiserer utfordringer og gode løsningsmåter i organisasjonen på tidlige stadier, forklarer Inner-lederen, og fortsetter:

– Det krever topp motiverte og innsiktsfulle ledere for å gjennomføre løpende forandringsprosesser, og for bedrifter som ønsker best mulig resultater og et positivt og utviklende arbeidsmiljø kan det ofte være nødvendig med ekstern støtte, mener Bakken, som ber interesserte bedrifter ta kontakt for å høre mer om hva Inner kan tilby.

http://inner.no/kontakt-oss/