Vil ha økt helsefokus i HMS - Ipark - Innovasjon i Stavanger

- Vårt mål er å i samarbeid med kunden bidra til at virksomheter får flere langtidsfriske og prestasjonssterke medarbeidere som trives og yter ut over det vanlige, sier Enforme-sjefen.

Sigurd Vik er daglig leder i Enforme

Sigurd Vik er daglig leder i Enforme

– Norske bedrifter har stort fokus på miljø og sikkerhet, mens helsedelen i HMS dessverre ofte blir nedprioritert. Vårt mål er å i samarbeid med kunden bidra til at virksomheter får flere langtidsfriske og prestasjonssterke medarbeidere som trives og yter ut over det vanlige. Vi arbeider med å utvikle og forsterke virksomheters prestasjonskultur ved å sette sammen ulik kompetanse innen bedriftshelse, livsstil og organisasjonskultur, forklarer Vik.

Les mer om Enforme

Helsekonsept for bedrifter

Enforme har derfor i samarbeid med Innovasjon Norge og de fremste fagmiljøene i landet utviklet et helsekonsept for bruk i bedrifter, kalt «Min livsstil». Enforme går her sammen med HR- og HMS-ledere i bedrifter og gjør en grundig kartlegging av medarbeidernes helse- og livsstilsvaner ute hos bedriften.

– Dette konseptet tar på en pedagogisk og effektiv måte medarbeiderne gjennom ulike tester og egenvurdering av helse og levevaner. Den ansatte får en grundig innsikt i disse forholdene, og bedriften får tilsvarende en oversikt av helsetilstanden i bedriften. Vi kan så skissere ulike tiltak som kan settes i gang i bedriftens regi for å bedre medarbeidernes helse, enten det er å justere mattilbudet i kantinen eller utvikle en treningsplan for den enkelte ansatte, forteller Enforme-lederen.

Les mer om «Min livsstil»

Å sørge for at alle ansatte er ved god helse er en viktig del av HMS-arbeidet til enhver bedrift.

Å sørge for at alle ansatte er ved god helse er en viktig del av HMS-arbeidet til enhver bedrift.

Positiv snakkis og betydelig fremgang

Erfaringer viser at «Min livsstil»-konseptet påvirker både sykefravær, produktivitet og engasjement på en positiv måte.

– De aller fleste trenger kun et lite puff for å bedre sin helse. Vi bidrar til å skape motivasjon og engasjement på arbeidsplassen med tanke på endring og god helse, og opplever ofte at «Min livsstil» blir en «snakkis» innad i bedriften. Alle virksomheter vi har jobbet sammen med har hatt betydelig fremgang etter at vi har hatt andre gangs testing av medarbeiderne, sier Vik. 

Les mer om hvordan testene gjennomføres

– En EU-kontroll for ansatte

– Vi ser på dette som en viktig del av vårt forebyggende helsearbeid, sier Christian Bull Eriksson i IK, en av rundt 50 bedrifter som bruker Enforme.

– Vi ser på dette som en viktig del av vårt forebyggende helsearbeid, sier Christian Bull Eriksson i IK, en av rundt 50 bedrifter som bruker Enforme.

Enforme gjennomfører årlig over tusen individuelle helse- og livsstilkartlegginger hos et 50-talls kunder. En av disse kundene er IK, som har benyttet «Min livsstil» årlig siden 2008.

– Vi ser på dette som en viktig del av vårt forebyggende helsearbeid, og har det som et frivillig tilbud til alle ansatte hver høst. Slik blir det nesten som en EU-kontroll for medarbeiderne, der de årlig får sjekket sin helsetilstand. Bedriften kan så bidra med tiltak basert på rapporten vi får fra Enforme. For oss har det vært et mål å holde sykefraværet lavt i en kraftig vekstperiode, siden små selskaper har lavere sykefravær enn større, og den målsetningen har vi med hjelp fra Enforme klart å holde, sier Christian Bull Eriksson, daglig leder i IK, som driver innenfor oljeservice og i dag har 80 ansatte.

Les mer om oversikten bedriften får

Liten investering for høy gevinst

Bull Eriksson forteller at IK har hatt en meget positiv effekt av samarbeidet med Enforme.

– Det er vanskelig å måle økonomisk gevinst, men faktum er at sykefraværet har gått ned, og vi ligger nå godt under normalen for en bedrift av vår størrelse. Undersøkelsene viser også at det generelle helsenivået i bedriften har gått opp, og arbeidsmiljøet har blitt bedre. For bedriften har det altså vært meget positivt, men også den enkelte ansatte tjener på dette gjennom bedre livsstil og sterkere helse. Dette er en liten investering som gir høy gevinst, og man får igjen mye mer enn det koster. Jeg tror det er mange bedrifter i Norge som kunne tjent mye på å fokusere mer på helse, og et samarbeid med Enforme er en enkel og effektiv måte å gjøre det på, tipser Bull Eriksson.

Er din bedrift interessert i et samarbeid med Enforme? Registrer deg i skjemaet, og de tar kontakt.